Avukat Nedir?

Avukat Nedir?

Avukatlık mesleği; savunma ve hak arama mesleği olarak toplum tarafından tanımlanmaktadır. Avukatlar; doktorların hastalarını tedavi etmesi gibi müvekkiline hukuki yardım sağlayarak yaşanan sorunların hukuki yollar üzerinden çözülmesini sağlar. Avukatlar yargılamada yer alan maddi gerçekleri ortaya çıkartmak ile değil, temsil ettikleri kişi ya da tüzel kişinin lehine ve menfaatine davranmak ile görevlidir. Müvekkilinin aleyhine olan deliller avukatlar tarafından kullanılamaz.

Ceza davalarında suç işlediği söylenen sanıkların savunulması ve müdahil vekili olarak mağdur veya yakınlarının temsil ettiği sanığın cezalandırılmasını sağlamak avukatların en temel görevleri arasında yer alıyor. Hukuk davaları söz konusu olduğu zaman ise temsil edilen şahıs veya tüzel kişinin taleplerine bağlı olarak kanuni çerçeveler kapsamında müvekkil için hak arayışları sonuçlandırılıyor.

Hukuki ihtilaf ortaya çıkmadan karşılıklı olarak yükümlülükleri ihtiva etmekte olan önemli protokollerin hazır hale getirilmesi ve ileride ortaya çıkabilecek olan riskli durumlar tespit edilmesi avukatların bir diğer görevidir.

Neden Avukatlara İhtiyaç Duyuluyor?

Aklınızda avukat nedir ve neden ihtiyaç duyulur gibi bir soru işareti mevcut ise bunu şöyle açıklayabiliriz; davaların işlendiği sıralarda uyulması gereken hükümler, hukuki terimler ve anlaşılması somut olan olaylara özgü olarak yorum getirmek için avukatlara ihtiyaç duyulur.

Delil olarak hangi durumların kullanılabileceği, hukuki enstrümanların davalarda ne türde kullanılabileceği de avukatlara ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu tür durumlar dışında hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin görevli ya da yetkili mahkeme tarafından belirlenmesi, usule uygun olarak dayanakların savunulması ve ileri sürülmesi, hayatında herhangi bir şekilde hukuki konularda bilgi ve eğitim almamış kişiler için zor olabileceği için avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Kişiler bazı davalarda haklı olsalar dahi hukuki anlamda bilgisiz olduklarından dolayı haklı oldukları davaları kaybedebilirler. Bu durum ise avukata ihtiyaç duyulmasındaki en temel sebeplerden bir diğeridir.